അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍

അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍
(ചെറുകഥാ സമാഹാരം )പൂര്‍ണ,കാലിക്കറ്റ്‌

Friday, August 20, 2010

മഞ്ഞചെമ്പകം മണക്കുന്നു

മഴ ..
മരിച്ചുപോയ സ്നേഹിത
മഴത്തുള്ളിയില്‍  ഒളിച്ചു വന്നു ..
ആകാശത്തെ മാലാഖമാരെ പറ്റിച്ച്,
അവള്‍ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
പഴയ പടി .
ജലത്തുള്ളി പോലെ തെളിഞ്ഞ ആത്മാവ് ,
ചെമ്പകപ്പൂക്കളുടെ മണം  തന്നു ..
അവള്‍ക്കു ശേഷവും ഇരുട്ട്
മഞ്ഞചെമ്പകം മണക്കുന്നു................