അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍

അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍
(ചെറുകഥാ സമാഹാരം )പൂര്‍ണ,കാലിക്കറ്റ്‌

Wednesday, November 24, 2010

മഴ പെയ്യുന്നേയില്ലല്ലോ

നിനക്കൊപ്പം
കുടയെടുക്കാതെ  നനയാന്‍ ..
_മഴ പെയ്യുന്നേയില്ലല്ലോ..