അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍

അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍
(ചെറുകഥാ സമാഹാരം )പൂര്‍ണ,കാലിക്കറ്റ്‌

Wednesday, June 1, 2011

എന്നോട് പകുത്തു തീരാത്ത നിന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ അല്ലെങ്കില്‍ ഈ മഴ ..?

എനിക്കറിയാം
ഈ മഴയുടെ വെള്ളിനാരുകള്‍ക്കപ്പുറത്തു
നീയുണ്ട്..
എന്നോട് പകുത്തു തീരാത്ത
നിന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ
അല്ലെങ്കില്‍ ഈ മഴ ..?
കാഴ്ചയുടെ അതിരുകള്‍ക്കപ്പുറത്തുനിന്ന്
നീയെന്നെ കാണുന്നു ..
വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന്
കേള്‍ക്കുന്നു ..
പറയാനോര്‍ക്കുന്നതൊക്കെയും
അറിയുന്നു ...
എവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്ന് .
നിനക്കായിരുന്നു
 പ്രണയം, മഴയോട്..
എനിക്കോ ,
കാറ്റിന്‍റെ
ഭ്രാന്തന്‍ കാലം ...
എങ്കിലും നീയറിയാതെ
ഞാന്‍ മോഹിച്ചിരുന്നു,
നിനക്കൊപ്പം മഴയാകാനൊരു കാലം..
പെയ്തു പെയ്തു ,
ഞാനേത്,നീയേത് മഴയേതെന്നുമറന്നു മറന്ന്‌.....
.