അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍

അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍
(ചെറുകഥാ സമാഹാരം )പൂര്‍ണ,കാലിക്കറ്റ്‌

Friday, August 19, 2011

എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിന്‍റെ വാതില്‍ മുട്ടുവാന്‍

എനിക്കിഷ്ടമാണ്,
നിന്‍റെ വാതില്‍ മുട്ടുവാന്‍ ..
അകത്തെ സ്ഫടിക നിശ്ശബ്ദത ,
എകാന്തമായൊരു കാലൊച്ച ,
വല്ലപ്പോഴും
മാത്രം കേള്‍ക്കാവുന്നൊരു
മൂളിപ്പാട്ട്,
ഒരു വാതില്‍ മുട്ടലിനും
ഓടാമ്പല്‍ നീക്കലിനും ഇടയിലെ
ചില ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങള്‍ .
ചില സ്നേഹങ്ങള്‍
വേദനയെക്കാള്‍
തീവ്രമാണെന്നും
കടലിനേക്കാള്‍
ഇരമ്പമുള്ളതെന്നും,
എന്തുമാത്രം വന്യമെന്നും
ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌
അപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് .

...ചില സ്നേഹങ്ങള്‍ കടലിനേക്കാള്‍
 ഇരമ്പമുള്ളതെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോള്‍ മാത്രമാണ്.