അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍

അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍
(ചെറുകഥാ സമാഹാരം )പൂര്‍ണ,കാലിക്കറ്റ്‌

Thursday, October 20, 2011

അറബിക്കഥ

(കടത്തനാട്ടു മാധവിയമ്മ പുരസ്ക്കാരം (2010 ) നേടിയ കവിത.സംഘടിത ജൂണ്‍ 2011  കവിതപതിപ്പ് )

... 'വയ്യ നിനക്ക്,
വേണമൊരു താങ്ങ് '..
അവന്‍ പെണ്ണിനോട് മൊഴിഞ്ഞു .
അവള്‍ നടക്കെ 
വാതക്കാലിഴഞ്ഞു,
അവളുറങ്ങിയ പഞ്ഞിക്കിടക്ക 
വാതക്കുഴമ്പ് മണത്തു .
'നിങ്ങളില്ലേ ,എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളും'..
അവള്‍ അടുപ്പ് കൂട്ടുകയും ,
കൂട്ടിരുന്നൂട്ടുകയും ,
കൂടെ കിടക്കുകയും..
'ഞാന്‍ ഒരുത്തിയെ കൂടിക്കൂട്ടട്ടെ ,
നിനക്കായി ,നിനക്കായി മാത്രം..
സ്വന്തമെന്നു നിന്നെ നോക്കുമൊരാള്‍?
ഇരുളില്‍ 
അവളുടെ വിയര്‍പ്പൂറ്റെ
അവനൊരു തെളിചോദ്യമായ് 
ഉത്തരം കാത്തു കിതച്ചു.
കഥ തോര്‍ന്ന് പകല്‍ പിറന്നു 
അറബിക്കഥയിലെ 
കഥ തീര്‍ന്നൊരു 
പെണ്ണിനും ശിരചേദം.