അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍

അനന്തപദ്മനാഭന്റെ മരക്കുതിരകള്‍
(ചെറുകഥാ സമാഹാരം )പൂര്‍ണ,കാലിക്കറ്റ്‌

Monday, February 15, 2010

ടെലിപ്പതി

ഒരില
ഓര്‍മചില്ലയില്‍ നിന്നുതിരുന്നു
മഞ്ഞപ്പച്ചകളുടെ ഒരൊറ്റയില
എന്‍റെയും നിന്‍റെയും പേര്
അദൃശ്യമായി കുറിചോരില
ഇടക്കെന്നോ നീയെന്നെ
ഞാന്‍ നിന്നെ ഓര്‍മിച്ചു തീര്‍ച്ച
എനിക്ക് ഓര്‍മ്മ മണക്കുന്നു.